09382828645
021-22604432

خدمات اسکن سه بعدی ( مهندسی معکوس )

خدمات اسکن سه بعدی

در خیلی از موارد طراحی قطعاتی که در اختیار داریم پیچیده تر از آن چیزی می شود که در توان طراحان صنعتی است .

از این رو برای صنعت گران یکی از راحت ترین راه ها برای رسیدن به مدل سه بعدی قطعه فرآیند اسکن سه بعدی

یا همان دیجیتایزر است .

اسکنر سه بعدی صنعتی

اسکنر سه بعدی صنعتی

مهندسی معکوس از روش های متداول در صنعت می باشد . به کمک مهندسی معکوس و روش هایی همانند

اسکن سه بعدی خیلی از مسائل و مشکلات پیش رو برطرف شده است .

در کمترین زمان ممکن با اسکن سه بعدی یک قطعه می توان به مدل سه بعدی آن در محیط دیجیتالی دست پیدا کرد .

تصویری از اسکن سه بعدی قطعه ی صنعتی

تصویری از اسکن سه بعدی قطعه ی صنعتی

فایل بدست آمده از فرآیند اسکن سه بعدی به راحتی به کمک نرم افزارهای موجود قابل تغییر است و می توان پس

از انجام تغییرات به قطعه ی دلخواه خود دست پیدا کنیم و آن را برای فرآیند های مختلف تولید آماده کنیم .

البته شایان ذکر است که هر اسکنر سه بعدی توانایی اسکن هر قطعه ای را ندارد . اسکنر های مخصوص صنعت با

دقت های کمتر از 100 میکرون هستند . در برخی از رشته ها نیازی به تهیه اسکنر های با دقت بالا نیست و اسکنر

سه بعدی با دقت 1 میلیمتر هم پاسخگوی مسائل کاربران است .

خدمات اسکن سه بعدی صنعتی

خدمات اسکن سه بعدی صنعتی

همینطور اسکنر های سه بعدی با دقت پایین موجود است .

گروه صنعتی بعد سوم با در اختیار داشتن تکنولوژی های اسکن سه بعدی قادر به انجام فرآیند اسکن سه بعدی با

دقت های مختلف است.

اسکن سه بعدی صنعتی