09382828645
021-22604432

خدمات پزشکی پرینتر سه بعدی

بعد سوم سطح وسیعی از خدمات پرینت سه بعدی را به کاربران خود ارائه میدهد که با توجه به حساسیت زمینه پزشکی و اهمیت آن در زندگی روزمره انسان ها،یکی از زمینه های فعالیت خود را در بحث پزشکی و دندانپزشکی معطوف داشته و توانسته خدمات خود را به کاربران و متخصصان این حرفه معرفی کند.

گروه بعد سوم با تکیه بر تجربه و علم خود می تواند قالب های دندان پزشکی را اسکن نموده و همچنین نمونه ی رزینی دندان را پرینت سه بعدی کنند .

 

پرینت سه بعدی دندان

پرینت سه بعدی دندان

پرینت سه بعدی دندان

پرینت سه بعدی دندان

پرینتر سه بعدی مخصوص دندان پزشکی

به تازگی شرکت Formlabs آمریکا رزینی برای پرینتر سه بعدی خود تولید کرده که در زمینه دندانپزشکی کمک زیادی به پزشکان و دندانسازان نموده است.این رزین که مخصوص دنداپزشکی است در ساخت قالب کمک زیادی می نماید و میتوان از آن به عنوان قالب مستقیم در دندانپزشکی استفاده نمود.

 

رزین مخصوص دندانپزشکی

رزین مخصوص دندان پزشکی ساخت شرکت Formlabs آمریکا

رزین مخصوص دندان پزشکی

رزین مخصوص دندان پزشکی

 

پرینت سه بعدی دندان

پرینت سه بعدی دندان