09382828645
021-22604432

ساخت ماکت اجرایی

ساخت ماکت اجرایی

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ساخت ماک اجرایی دارای فواید بسیاری در اجرای پروژه می اشد که می توان  به موارد زیر اشاره کرد:

  • دید کلی از پروژه و طرح قبل از ساخت
  • در نظر گرفتن تغییرات احتمالی در بهبود طرح و نما
  • کمک به اجرای پروژه به ویژه نما
  • کمک به مارکتینگ برای فروش پروژه و درک بهتر خریداران
  • ارائه در نمایشگاه ها و همایش ها
ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

تفاوت اصلی ماکت های اجرایی با ماکت های دیگر را می توان در مورد زیر بیان کرد:

  • رعایت کامل اندازه ها در مقیاس ساخت ماکت اجرایی
  • استفاده از رنگ ها و جزئیات مطابق با پروژه
  • نور پردازی و دید شب از پروژه
  • ساخت کلیه احجام و نمایش سایت پلن
5 (2)

خدمات بعد سوم در انجام پروژه های ماکت اجرایی

بعد سوم آمادگی خود را جهت ساخت ماکت های اجرایی و همکاری با شرکت ها و مهندسان و کارفرمایان عزیز اعلام می دارد و در تمامی مراحل ساخت و انجام تغیرات در ماکت های ساخته شده فعالیت می کند.استفاده از پرینتر سه بعدی در ساخت ماکت های اجرایی این توانایی را به این مجموعه می دهد تا اشکال پیچیده را با دقت بسیار بالا ساخته و در ماکت از آنها استفاده نماید.

ماکت های اجرایی کار شده توسط گروه ماکت سازی بعد سوم

ماکت پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ماکت مجموعه فرهنگی تجاری برج طغرل

ساخت ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ساخت ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

14 15
ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ساخت ماکت معماری پاساژ تجاری یافت آباد

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت مجموعی فرهنگی تجاری

ماکت اجرایی،ماکت دانشجویی

فروش پرینتر سه بعدی

خدمات پرینت سه بعدی، مدل سازی سریع، ماکت سازی

خدمات مدل سازی سریع ، پرینت سه بعدی ، چاپگر سه بعدی

مدل سازی بوسیله پرینتر سه بعدی، پرینتر سه بعدی صنعتی

نمونه سازی بوسیله پرینتر ۳ بعدی ، پرینت سه بعدی قطعه

خدمات ۳D Printer ، سرویس ۳D printer،خدمات پرینت سه بعدی

ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی

ساخت مجسمه با پرینتر سه بعدی