09382828645
021-22604432

اسکنر سه بعدی در فرآیند اسکن سه بعدی صنعتی

فرآیند اسکن سه بعدی

اسکنر سه بعدی در فرآیند اسکن سه بعدی صنعتی

مراحل فرآیند اسکن سه بعدی

 

در این پروژه به کمک اسکنر سه بعدی با دقت ۵۰ میکرون ، مدل ابر نقاط قطعه ی زیر را بدست می آوریم.

اسکن سه بعدی قطعه صنعتی با اسکنر سه بعدی

اسکن سه بعدی قطعه صنعتی

در ابتدا باید در چند مرحله، در چند پوزیشن مختلف، قطعه ی مورد نظر را قرارداد داده و فرآیند اسکن سه بعدی را آغاز می کنیم.

به کمک اسکنر سه بعدی صنعتی مراحل اسکن سه بعدی را دنبال می کنیم.

قطعه ی مورد نظر را در ۳ پوزیشن مختلف قرار می دهیم و فرآیند اسکن سه بعدی را اجرا می کنیم.

در ۳ ویدیو زیر می توانید این فرآیند را مشاهده کنید.

مرحله اول : قطعه را در وضعیت مورد نظر قرار داده و اسکن سه بعدی می کنیم.

  مرحله دوم : پوزیشن قطعه را عوض می کنیم.

 

مرحله سوم : پوزیشن قطعه را مجددا تغییر داده و از نمای دیگر فرآیند اسکن سه بعدی را انجام می دهیم.

  مرحله نهایی : پس از اتمام فرآیند سه بعدی اقدام به تهیه ابر نقاط می کنیم.

 

 

اسکنر سه بعدی | اسکن سه بعدی | پرینتر سه بعدی | پرینت سه بعدی

ابرنقاط| طراحی صنعتی