09382828645
021-22604432
bclose

اسکن سه بعدی افراد برای ساخت مجسمه

  • اسکن سه بعدی افراد برای ساخت مجسمه

تهیه مدل سه بعدی افراد برای ساخت مجسمه

به کمک اسکنر سه بعدی sense نسل ۲ می توان مدل سه بعدی افراد را برای ساخت مجسمه بدست آورد.

نمونه ای از اسکن سه بعدی برای ساخت تندیس را در تصاویر زیر می توانید مشاهده کنید.

اسکن سه بعدی انسان

اسکن سه بعدی انسان

اسکن سه بعدی انسان

اسکن سه بعدی انسان

اسکن سه بعدی انسان

اسکن سه بعدی انسان

نمونه مجسمه های ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی