09382828645
021-22604432
bclose

طراحی چهره از روی عکس

  • طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس برای ساخت مجسمه

شرکت بعد سوم قابلیت طراحی چهره از روی عکس را دارد .برای پرینت سه بعدی مجسمه افراد نیازمند فایل سه بعدی هستیم که به ۲ روش می توان فایل سه بعدی چهره ی افراد را بدست آورد.

روش اول اسکن سه بعدی چهره و یا بدن افراد است که شخص حتما باید به کمک دستگاه اسکنر سه بعدی ، مدل سه بعدیش آماده شود

ولی اگر به هر دلیل این امکان وجود نداشت که شخص را اسکن سه بعدی کنیم ، می توانیم به کمک عکس ، مدل سه بعدی چهره افراد را طراحی کنیم.

طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه